Hedwig Duykers

dansdocent, choreograaf, theaterprojectleider en -producent

Hedwig Duykers (1962) is afgestudeerd aan de Dansacademie Brabant (Fontys) te Tilburg.
Na haar professionele danscarrière bij Modern Jazz Dance Company Djazzex heeft zij de kunsteducatie en de amateurkunst stevig omarmd. Al meer dan 20 jaar bekleedt zij managementfuncties binnen diverse kunsteducatieve instellingen. En produceert en organiseert zij diverse grote projecten. Zij ziet daarin als haar voornaamste opdracht: mensen prikkelen, verrassen en nieuwsgierig maken naar de podiumkunsten. Van community arts tot talentontwikkeling. Van jong tot oud. Ook als choreograaf is zij actief voor diverse instellingen. Zo werkt zij nauw samen met Theo Ham, regisseur en directeur van het Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland en Bob van der Lugt, regisseur en hoofd theater- en schrijversschool SKVR. Hedwig vindt het belangrijk dat amateurdansers en -spelers binnen hun eigen kracht en waarachtigheid hun verhaal vertellen en verbeelden. En zodoende niet alleen een eigen plek innemen in het uitgebreide artistieke spectrum, maar ook een zinvolle betekenis geven aan hun rol in de maatschappij.

< >