Onze professionals delen hun kennis, expertise en passie met de deelnemers.
Wij bieden een leer- en ervaringstraject met het oog op persoonlijke groei van iedere deelnemer, van jong tot oud. In het maakproces is de wisselwerking tussen professional en deelnemer evident: van elkaar leren en elkaar inspireren.

< >